FOR GYMNASIER

Skolemessen for de gymnasiale uddannelser

Fagmessen i Aarhus er en smeltedigel af oplevelser og inspiration direkte til din undervisning.
- Det hele er gratis.

Et besøg på Skolemessen er en oplagt og gratis mulighed for dig, der interesserer dig for undervisning og læring. 

På de to messedage i Aarhus kan du frit benytte dig af det store foredragsprogram med faglige og pædagogiske oplæg samt dagsaktuelle paneldebatter.


Oplev fx Anette Prehn, Ole Sejer Iversen, Anders Morgenthaler og Rasmus Tantholdt. Bliv inspireret til at inddrage innovation i undervisningen og få en indføring i brugen af de mange muligheder på den gratis portal mitCFU - lige fra streaming af film og tv til brug af e-bøger i undervisningen.

I to store udstillingsområder præsenterer op mod 150 udstillere de nyeste digitale og analoge læremidler inden for grundskolens fag, mens en række af udstillerne også har materialer rettet mod de gymnasiale uddannelser. Her finder du gode messetilbud og har mulighed for at gå i dialog med producenter og redaktører. 

Ved siden af læremiddeludstillingen i Musikhuset finder du et stort levende udstillingsområde fyldt med skolers og andre interessenters arbejde med entreprenørskab og innovation.


Skolemessen er gratis. Maden betaler du selv, men indgang, oplæg og øvrige events er uden betaling.

Alt i alt er Skolemessen et unikt tilbud til dig som underviser – en mulighed for at hente inspiration på mange niveauer fra forskning til konkrete ideer til din undervisning. Kort sagt en fantastisk mulighed for at blive opdateret fagligt i gode kollegers selskab.

Gratis bustransport

UCN arrangerer gratis bustransport fra henholdsvis Hjørring og Aalborg d. 10. og 11. april efter ’først til mølle’ princippet.

Vi glæder os til at se dig på Skolemessen 2019.Maria Preisler Nørgaard mpn@ucn.dk
Carsten Landbo-Sørensen cls@ucn.dk
Rikke Fjellerup rikf@via.dk
Gymnasiekonsulenter ved Centre for Undervisningsmidler

;