FOREDRAG - RADISSON CONGRESS CENTER

INGEN TILMELDING
Mød op ved lokalet – adgang efter først til mølle-princippet.


FOREDRAG ONSDAG DEN 18. APRIL

Kl. 10.00 lokale 11 - Pædagogisk LæringsCenter mellem ledelse og undervisere

Pædagogisk LæringsCenter mellem ledelse og undervisere
Bodil Nielsen, ph.d.

Vejledere skal inspirere og støtte under-visere med forskellige behov i at udvikle egen praksis og fælles praksis i team, og samtidigt samarbejde med skolens ledelse. Sigtet er skolens fælles udvikling på aktuelle indsatsområder. Bodil Nielsen fortæller om, hvordan det kan komme til at hænge sammen.
Gyldendal

Kl. 10.00 lokale 1 - Skab positive relationer til børn og unge ved at højne arbejdsglæden

Skab positive relationer til børn og unge ved at højne arbejdsglæden
Gry Bastiansen

Med udgangspunkt i bogen Fra kaos til kontrol får du konkrete redskaber til, hvordan du kan vende en belastende situation, komme tilbage i flow, sikre trivsel i børnegruppen og overskud hos de voksne.
Akademisk Forlag

Kl. 10.00 lokale 3 - Digital dannelse som studiekompetence

Digital dannelse som studiekompetence
Anne Boie Johanneson, gymnasiekonsulent

Digital dannelse er en moderne studiekompetence, som handler om at kunne forholde sig både praktisk og reflekte-rende til bl.a. digital identitet, adfærd på sociale medier mm. Oplægget kommer med konkrete eksempler til samt et bud på en progressionsplan 

Gymnasiekonsulenterne, CFU

Kl. 10.00 lokale 4 - Leg sproget ind med Yes we can

Leg sproget ind med Yes we can

I Yes we can får eleverne fra første time alle muligheder for at lære og udforske det engelske sprog. I det digitale PosterRoom leger de med billeder, ord og lyd og går på opdagelse i sproget på en helt ny måde. Kom og se eksempler på, hvordan det sker, og hør om nye tiltag i materialet til 3. klasse.

Louise Holst Tollan
Alinea

Kl. 11.00 lokale 11 - Markante forældre

Markante forældre
Rikke Yde Tordrup, psykolog, forfatter og foredragsholder

Oplever du også forældre med store krav og stærke følelser, der modarbejder og kritiserer din faglighed? Her får du indsigt, gode råd og værktøjer til at fremme sam- arbejde med markante forældre i hverdagen.

Dansk Psykologisk Forlag

Kl. 11.00 lokale 1 - Lydfortællinger

Lydfortællinger

Bliv introduceret til arbejdet med genren lydfortællinger ved Trine May og få konkrete bud på, hvordan moderne fortællinger med afsæt i virkelige hændelser kan gøres til genstand for analytisk fordybelse i udskolingens danskundervisning. 

Dansklærerforeningens Forlag

Kl. 11.00 lokale 3 - 100-vis af spillefilm på mitCFU

100-vis af spillefilm på mitCFU

På mitCFU har du adgang til 100-vis af spillefilm, som du kan streame i klasselokalet. Kom og hør, hvordan du søger, finder og afspiller filmene, og få smagsprøver på, hvordan du kan bruge dem i undervisningen.

CFU Danmark

Kl. 11.00 lokale 4 - Vi vil gøre verdens børn bedre til matematik

Vi vil gøre verdens børn bedre til matematik

Bliv præsenteret for EduLabs produkter og se læringspotentialet i adaptiv læring, se effekten af Fessorløbene og bliv præsenteret for, hvordan vi sammen kan løfte matematikniveauet på din skole.

EduLab

Kl. 12.00 lokale 11 - Konkurrenceudsatte unge

Konkurrenceudsatte unge
Michael Paulsen, lektor i pædagogik, Syddansk Universitet

Et bud på, hvordan overgangen fra velfærdsstat til konkurrencestat har ændret rammerne for børn og unges identitetsdannelse og dannelse som mennesker i en global verden - og hvordan det påvirker deres forhold til hinanden og omverdenen.

Gymnasiekonsulenterne, CFU

Kl. 12.00 lokale 1 - Til kamp mod kedsomhed!

Til kamp mod kedsomhed!
Ledertoug, Tidmand, Paarup og Holmgren

Mange elever keder sig i skolen, og det går ud over både trivsel og læring. Oplægget tager kampen op mod kedsomhed og viser veje til at øge engagement og læring i din undervisning.

Dafolo

Kl. 12.00 lokale 3 - Sådan underviser du digitalt i indskolingen

Sådan underviser du digitalt i indskolingen

Når det kommer til digitale læremidler til de yngste, kræver det noget særligt af både underviseren og materialet. Få konkrete bud på, hvordan du nemt kan planlægge, differentiere og udføre din undervisning med vores portaler.

Clio Online

Kl. 12.00 lokale 4 - Arbejdshukommelses-/lærings-og koncentrationsbesvær

Arbejdshukommelses-/lærings-og koncentrationsbesvær

Dorthe Borgkvist specialskoleunderviser, neuro-optometrist og forsker på 25. år, fortæller om de fysiologiske-/neurologiske årsager, der påvirker hjernens lærings-/arbejdshukommelse samt hvordan 30 minutters daglige øvelser og lege kan højne indlæring, koncentration samt hukommelse af det lærte.

Syn & læring

Kl. 12.00 lokale 5 - eSport på skoleskemaet?

eSport på skoleskemaet?

Forfatteren til den nye lærerhåndbog om eSport i folkeskolen, Laust N.K. Maarbjerg, fortæller, hvad eSport er, og sætter fokus på eSport som skolefag – hvilke gevinster og hvilke problematikker gemmer sig bag faget?

Meloni

Kl. 12.00 lokale 13 - På opdagelse med Xplore Matematik

På opdagelse med Xplore Matematik
Torben Blankholm, forfatter, lærer og beskikket censor

Få inspiration til, hvordan du kan arbejde med portalen Xplore Matematik og forberede eleverne med træningsoplæg til de skriftlige og mundtlige prøver i matematik.

GO Forlag

Kl.13.00 lokale 11 - Litteraturundervisning skal være sjovt

Litteraturundervisning skal være sjovt

I indskolingen skal litteraturundervisning have fokus på oplevelse og indlevelse, sanser og eksperimenter. Få ideer til, hvordan du underviser æstetisk med litteratur – så du både opfylder mål og alt det, der ikke kan måles. 

Kenneth Jakobsen Bøye
Alinea

Kl. 13.00 lokale 1 - Ben i alle retninger - om moderne børne- og ungdomslitteratur

Ben i alle retninger - om moderne børne- og ungdomslitteratur 
Trine May, lærebogsforfatter

Med afsæt i sin nye fagbog, ‘Ben i alle retninger’, introducerer Trine May tendenser og vigtige værker i tidens børne- og ungdomslitteratur. Der krydres med analytiske nedslag undervejs. 

Copydan Tekst & Node

Kl. 13.00 lokale 3 - Digitale læremidler – fra e-bøger til suggestive learning

Digitale læremidler – fra e-bøger til suggestive learning
Søren Peter Sørensen, digital direktør

Fra trykte bøger og kopikompendier via
eBøger til didaktiserede undervisnings-materialer i skyen. Når elever arbejder via browseren genereres store mængder data, der ikke bliver på elevens egen maskine. Hvad kan de data bruges til? Kan de bruges til at fremme læring? Hvordan?

Systime

Kl. 13.00 lokale 4 - Holocaust og andre folkedrab

Holocaust og andre folkedrab
Kari Thynebjerg, Master i didaktik og Martje Moseler, cand. mag. i historie

Inspiration til brugen af nye gratis materialer om Holocaust og andre folkedrab til bl.a. dansk, samfundsfag og historie. Ved brug af film, tekster, opgaver, spil og vejledninger kan eleverne arbejde projektorienteret eller materialerne kan anvendes i andre sammenhænge.

aldrigmere.dk

Kl. 13.00 lokale 5 - E-bøger – lån og læs med det samme

E-bøger – lån og læs med det samme

På mitCFU finder du e-bøger til alle klassetrin. E-bøgerne er nemme at låne og kan læses på computer, tablet eller mobil. Hør, hvordan du låner e-bøgerne, og få konkrete bud på, hvordan de kan bruges i danskundervisningen.

CFU Danmark

Kl. 13.00 lokale 13 - Troldtøj

Troldtøj

Hvad sker der når to psykologer, en tegner og en spiludvikler går sammen og laver en bog til understøttende undervisning? Mød forfatterne af Troldtøj – eventyrlige fortællinger og øvelser til 0.-3. klasse, og få svaret.

Hogrefe Psykologisk Forlag

Kl. 14.00 lokale 11 - Realistiske ambitioner for folkeskolen

Realistiske ambitioner for folkeskolen
Per Fibæk Laursen, professor DPU, AU

Folkeskolens undervisning er af så høj kvalitet, at den vanskeligt kan blive bedre! Hør hvorfor dialog i undervisningen er den største forskningsargumenterede kvalitet i undervisningen, og hvorfor du ikke skal bruge energi på pædagogiske koncepter som fx digitale læringsplatforme.

Gyldendal

Kl. 14.00 lokale 1 - ANALOG ELLER DIGITAL?

ANALOG ELLER DIGITAL?

Kan vi skabe os et pædagogisk råderum i matematik ved intelligent brug af IT?
Med afsæt i analoge og digitale versioner af ABACUS, sættes fokus på evnen til at kunne vælge teknologien til og fra og på kompetent måde selv at kombinere elevmaterialer.

Forlaget Matematik

Kl. 14.00 lokale 3 - Digital dannelse - men analoge kompetencer

Digital dannelse - men analoge kompetencer

Bliv klogere på, hvordan du inddrager de sociale medier undervisningen. Med afsæt i lærebogen Sociale medier diskuterer H.C. Christiansen hvilke kompetencer der er vigtige, når sociale medier anvendes ifm. videnstilegnelse, debat, sociale fællesskaber m.m.

AVU-medier

Kl. 14.00 lokale 4 - Gør dine elever til bedre digitale læsere

Gør dine elever til bedre digitale læsere

Følg med udviklingen og gør dine elever til bedre digitale læsere ved at anvende digitale læsestrategier. Hør om KNASTER, og få værktøjer samt tips og tricks til, hvordan I arbejder fagligt med digital læsning i undervisningen.

Clio Online

Kl. 14.00 lokale 13 - Brug sproget – en vej til forståelse i matematik

Brug sproget – en vej til forståelse i matematik

Hvordan inddrager du sproget og elevernes hverdag i din matematikundervisning? Gennem vedkommende historier og scenarier giver KonteXt+ eleverne en sproglig og erfaringsmæssig erkendelse af de matematiske begreber ud fra den nyeste viden om læring.

Mette Strandgård Christensen
Alinea

Kl. 15.00 lokale 1 - ADHD i skolen

ADHD i skolen
Lene Straarup og Mette Holst Bertelsen, tilknyttet Center for ADHD

Nedbring antallet af konflikter, og skab en mere positiv stemning i klasseværelset for alle. Få praktisk inspiration og konkrete strategier til det daglige arbejde i og uden for klassen med alle børn – med eller uden diagnosen ADHD.

Dansk Psykologisk Forlag

Kl. 15.00 lokale 3 - Ned i litteraturen

Ned i litteraturen

Christian Bach, forlagschef hos Carlsen, præsenterer nyheder til danskfagets litteraturundervisning – og læremiddelforfatter og foredragsholder Trine May præsenterer idéer til, hvordan bøgerne kan bruges konkret i undervisningen i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen.

Forlaget Carlsen

Kl. 15.00 lokale 4 - Mød FrontRead på Skolemessen

Mød FrontRead på Skolemessen

Se og oplev hvordan FrontReads digitale læringsprogram forbedrer elevernes læse-hastighed, koncentration og forståelse ved faglig læsning. Du får også indblik i, hvordan du med FrontReads administrationssystem kan følge elevernes fremdrift i udviklingen af deres læsekompetencer.

FrontRead

Kl. 15.00 - lokale 13 - Kildearbejde i historie – sådan!

Kildearbejde i historie – sådan!

Hvordan styrkes elevernes forudsætninger for at udarbejde problemstillinger, som de belyser med kilder? Med afsæt i HistorieLabs undersøgelse gives konkrete undervisnings-rettede forslag. Foredraget præsenterer også HistorieLabs kildesamlinger, og hvor-dan de kan bruges i en aktiverende og historieskabende undervisning.

HistorieLab

FOREDRAG TORSDAG DEN 19. APRIL

Kl. 9.30 Lokale 11 - Integreret grammatik i grundforløbet i engelsk - hvorfor og hvordan?

Integreret grammatik i grundforløbet i engelsk - hvorfor og hvordan?
Mette Hermann, lektor og forfatter

Med udgangspunkt i den nye grammatik ”Getting Started” gives et bud på, hvordan du kan arbejde med engelsk grammatik i overgangen fra grundskole til gymnasium. Få bl.a. ideer til at omsætte det kommunikative sprogsyn i praksis.

Gyldendal

Kl. 9.30 lokale 1 - Dansk for alle – Nyhed til indskolingen

Dansk for alle – Nyhed til indskolingen

Jette Vibeche Madsen og Hanne Vikær Hermansen Dansk for alle henvender sig til elever i begynderundervisningen og til fremmed-sprogede elever, som er på vej til at lære dansk. Materialet er differentieret, så alle elever kan være deltagere i klassens inkluderende fællesskab.

Meloni

Kl. 9.30 lokale 3 - mitCFU på Skolemessen

mitCFU på Skolemessen
Maria Preisler Nørgaard, CFU konsulent for gymnasieområdet, UCN

Lån gratis digitale og analoge læremidler til ungdomsuddannelserne gennem mitCFU. Få en guidet rundtur i basen, og lær at søge målrettet efter alt fra e-bøger og spillefilm til pulsmålere, 3D-printere, tv-streaming og pædagogiske vejledninger.

Gymnasiekonsulenterne, CFU

Kl. 9.30 lokale 4 - Menneskerettigheder på spil

Menneskerettigheder på spil

Levende Menneskerettigheder har lavet et gratis online dilemmaspil. Gennem temaer som terrorlovgivning og flygtningepolitik sættes menneskerettighederne i et højaktuelt lys, der vækker debatlyst i klasselokalet. Kom og spil med via din smartphone. 

Levende Menneskerettigheder

Kl. 10.30 lokale 11 - Sproget får det glatte lagen

Sproget får det glatte lagen
Michael Kjær Ejstrup, sprogforsker på Danmarks Medie- og journalisthøjskole

Amalie fra Paradise Hotel gør det. Journalister og politikere gør det, og selv den ikke helt unge generation gør det - vi ændrer konstant en smule på faste vendinger. Hør om vores kultur i forandring, og hvordan vi sikrer, at ordsprog og talemåder passer til den tid, vi skal bruge dem i.

Gyldendal

Kl. 10.30 lokale 1 - Mindfulness i Skolen

Mindfulness i Skolen
Rikke Braren Lauritzen, formand for Center for Mindfulness i Skolen (MIS)

Hør MIS, om baggrund og forskning, nyt e-læringsprogram og app frit tilgængeligt for alle skoler på Materialeplatformen, samt tilbud til lærere og pædagoger om en kvalificeret efteruddannelse bestående af tre moduler.
Læs mere: www.mindfulness-i-skolen.dk

Center for Mindfulness i Skolen (CMIS)

Kl. 10.30 lokale 3 - Sanser, krop og hjerne = læring

Sanser, krop og hjerne = læring

Med afsæt i sansemotorikken og neuropsykologien ser vi på det vigtige samspil mellem sanser, krop og hjerne, som er afgørende for børn udvikling, bevægelse, adfærd, læring og trivsel. Vi ser bag om symptomerne fx: kropslig uro, koncentrationsbesvær, sociale udfor-dringer og indlæringsvanskeligheder mv.

Sansemotorik

Kl. 10.30 lokale 4 - Få aktive elever med Format

Få aktive elever med Format

Hør, hvordan du skaber en spændende og varieret undervisning i indskolingen med matematiksystemet Format. Systemet adskiller sig ved sit fokus på løbende evaluering og aktiv værkstedsundervisning, der er tilrettelagt på tre niveauer og ud fra elevernes foretrukne måde at lære på.

Alice Darville & Janus Madsen
Alinea

Kl. 11.30 lokale 11 - Skab læseglæde

Skab læseglæde

Til dig, der er vild med at få børn og unge til at læse mere, læse bedre og læse med stor læseglæde. Kom og få inspiration og konkrete ideer til, hvordan du strukturerer læsebåndet.

Andreas Munk Scheller
Alinea

Kl. 11.30 lokale 1 - Lær dine elever om kildekritik med SøgSmart

Lær dine elever om kildekritik med SøgSmart

Børn og unge har ikke automatisk evnen til at finde troværdige kilder og forholde sig kritisk til tekster, bare fordi de er vokset op med Google ved hånden. Gør dine elever til kompetente informationssøgere med værktøjet SøgSmart.

CFU Danmark

Kl. 11.30 lokale 3 - Naturfagene og de fællesfaglige fokusområder

Naturfagene og de fællesfaglige fokusområder
Pernille Ulla Andersen, forfatter og lektor VIA University College

Få inspiration til, hvordan du kan arbejde med Xplore-portalerne i geografi, biologi og fysik/kemi samt integrere de fælles-faglige fokusområder i undervisningen.

GO Forlag

Kl. 11.30 lokale 4 - Faglig mundtlighed i undervisningen

Faglig mundtlighed i undervisningen
Tina Høegh

Kom og hør Tina Høegh fortælle om, hvad mundtlighed og mundtlighedsdidaktik er, og få input til, hvordan du kan arbejde bevidst og struktureret med mundtlighed i dansk-, litteratur-, medie- og sprogfag.

Akademisk Forlag

Kl. 11.30 lokale 5 - Mød FrontRead på Skolemessen

Mød FrontRead på Skolemessen

Se og oplev hvordan FrontReads digitale læringsprogram forbedrer elevernes læse-hastighed, koncentration og forståelse ved faglig læsning. Du får også indblik i, hvordan du med FrontReads administrationssystem kan følge elevernes fremdrift i udviklingen af deres læsekompetencer.

FrontRead

Kl. 11.30 lokale 13 - Elevinddragelse

Elevinddragelse

Danske Skoleelever har gennem de seneste år stået i spidsen for flere projekter vedrørende elevinddragelse i undervisningen. Oplægget vil præsentere den nyeste viden om elevinddragelse samt den teoretiske og pædagogiske baggrund for at arbejde med Elevinddragelse - og der vil yderligere være fokus på didaktikken i forhold til dette.

Danske skoleelever

Kl. 12.30 lokale 11 - Co-teaching

Co-teaching
Anne Hejgaard, konsulent

Co-teaching er et ligeværdigt samarbejde mellem to professionelle voksne, hvor ansvaret for at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisningen i en klasse er fælles. Konsulent Anne Hejgaard fortæller om co-teaching i praksis.

Dafolo

Kl. 12.30 lokale 1 - Udeskole i praksis – se film

Udeskole i praksis - se film

Se tre forskellige forløb, se små og store elever og se forskellige fag - og hør lærernes erfaringer med organisering, didaktik og klasseledelse. Der findes ikke én færdig opskrift på udeskole. Mød lektor Karen Barfod, UdeskoleNet og Marianne Rasmussen. Filmkompagniet. Se og del gratis film - også på nettet.

Filmkompagniet

Kl. 12.30 lokale 3 - Livsduelighed på skoleskemaet NU! Hvad? Hvorfor? Hvordan?

Livsduelighed på skoleskemaet NU!
Hvad? Hvorfor? Hvordan?

Mange børn og unge bukker under for presset – med stress, angst og depression. Skolen må handle NU! Louise Tidmand forsker i Livsduelighed ved Aarhus Universitet. Med 15 år som lærer i folkeskolen giver hun konkrete bud på hvordan.

Styrkeakademiet

Kl. 12.30 lokale 4 - LÆS SAMMEN – nyt system til den første læseundervisning

LÆS SAMMEN – nyt system til den første læseundervisning
Conni Camille Isgaard, lærer og læsevejleder

Hør, hvordan du med LÆS SAMMEN inkluderer alle med differentierede, lydrette tekster og et lydbilled-alfabet. Der er fokus på læsestrategier, skrivning, sproglig bevidsthed samt musik og bevægelse.

Dansk Psykologisk Forlag

Kl. 12.30 lokale 5 - Bliv inspireret og klædt på til de svære samtaler

Bliv inspireret og klædt på til de svære samtaler
Skilsmisse, alvorlig sygdom og at miste et nært familiemedlem er livsvilkår for flere af vores elever. Kom og få konkret viden om og til redskaber at støtte de sorgramte børn du møder i din hverdag. 

Omsorgskassen

Kl. 12.30 lokale 13 - Moderne børne- og ungdomslitteratur i undervisningen

Moderne børne- og ungdomslitteratur i undervisningen
Lisa Gardum, master i børnelitteratur, dansklærer og marketingkonsulent

Lisa Gardum præsenterer et udvalg af forlagets bøger og kommer med konkrete forslag til, hvordan de kan anvendes i litteraturundervisningen på mellemtrinnet og i udskolingen.

Høst & Søn / Rosinante & CO

Kl. 13.30 lokale 11 - Innovation og entreprenørskab i gymnasiet

Innovation og entreprenørkab i gymnasiet
Rune Overvad Schou, VIA Center for Undervisningsmidler

Innovation og entreprenørskab er lige nu buzz words i gymnasieverdenen. Men hvad er innovation og entreprenørskab og hvordan integrerer vi det i fagene, så det giver mening? Kan vi overhovedet måle, vurdere og evaluere entreprenørielle kompetencer? 

Gymnasiekonsulenterne, CFU

Kl. 13.30 lokale 1 - Ned i litteraturen

Ned i litteraturen

Christian Bach, forlagschef hos Carlsen, præsenterer nyheder til danskfagets litteraturundervisning – og læremiddelforfatter og foredragsholder Trine May præsenterer idéer til, hvordan bøgerne kan bruges konkret i undervisningen i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen.

Forlaget Carlsen

Kl. 13.30 lokale 3 - Relationsskabelse, pædagogikkens ilt

Relationsskabelse, pædagogikkens ilt
Anette & Søren Bøjgård Schleicher, lektor UCL og lektor UCSyd

Hør om forskellige tilgange til relations-skabelse og se en ny model herfor. Der
bliver sat fokus på lærere og pædago-gers evne til og muligheder for at skabe relationer i deres professionelle hverdage i folkeskolen. Hør hvor vigtig relations-skabelse er for dit pædagogiske arbejde.

Gyldendal

Kl. 13.30 lokale 4 - Thomas Mose og MV-Nordic præsenterer MiVo

Thomas Mose og MV-Nordic præsenterer MiVo

Hør Thomas Mose fra Ordblindetræning og MV-Nordic fortælle om baggrunden for og udviklingen af programmet MiVo, der bl.a. hjælper ordblinde elever til at få den bedste skrivehjælp i CD-ORD og IntoWords.Meget relevant for læsevejledere, også ved de gymnasielle uddannelser.

MV-Nordic

Kl. 13.30 lokale 13 - Fransk på nye (digitale) måder

Fransk på nye (digitale) måder

Kom og hør, hvordan eleverne bliver introduceret til det franske sprog og moderne frankofon kultur. Franskportalen er et motiverende digitalt læremiddel, hvor eleverne arbejder med interessante historier og samfundsrelevante emner og bruger sproget i forskellige kommunikationsaktiviteter.

Fabienne Baujault Borresen
Alinea

Kl. 14.30 lokale 11 - Produktionsdidaktik og fremtidens kompetence

Produktionsdidaktik og fremtidens kompetence
Lars Due Arnov, gymnasiekonsulent

Sessionen fokuserer på, hvordan produktion og det 21. århundredes kompetencer kombineres med en gymnasiehverdag, hvor læringsmål, teknologi, institutionelle forhold og eksamen sætter sine begrænsninger. 

Gymnasiekonsulenterne, CFU

Kl. 14.30 lokale 1 - Arbejdshukommelses-/lærings-og koncentrationsbesvær

Arbejdshukommelses-/lærings-og koncentrationsbesvær

Dorthe Borgkvist, specialskoleunderviser, neuro-optometrist og forsker på 25. år, holder foredrag om de fysiologiske-/neurologiske årsager, der påvirker hjer-nens lærings-/arbejdshukommelse samt hvordan 30 minutters daglige øvelser og lege kan højne indlæring, koncentration samt hukommelse af det lærte.

Syn & læring

Kl. 14.30 lokale 3 - Holocaust og andre folkedrab

Holocaust og andre folkedrab 
Kari Thynebjerg, Master i didaktik og Martje Moseler, cand. mag. i historie 

Få inspiration til brugen af nye gratis materialer om Holocaust og andre folkedrab til bl.a. dansk, samfundsfag og historie. Ved brug af film, tekster, opgaver, spil og vejledninger kan eleverne arbejde projektorienteret eller materialerne kan anvendes i andre sammenhænge. 

aldrigmere.dk

Kl. 14.30 lokale 4 - Digital kommunikation i danskfaget

Digital kommunikation i danskfaget

Kom og hør, hvordan du med fordel kan inkludere mobiltelefoner i danskundervisningen allerede i indskolingen, hvor eleverne lærer at være både analyserende modtagere og ansvarlige afsendere af digital kommunikation.

Clio Online

Kl. 14.30 lokale 13 - Levende billeder i undervisningen

Levende billeder i undervisningen
Mimi Olsen, lektor og forfatter

Film, dokumentarer, tv og serier kan, udover at motivere og aktivere elever, også fungere som øjenåbnere ifm. faglige begreber og stofområder, og til at perspektivere, uddybe og udbygge tekstlæsning. Med afsæt i Gyldendals Film skal ses i-serie, får du inspiration til, hvordan du kan berige din undervisning med levende billeder. 

Gyldendal


 

 

 

 


Indhold øverst

;