KURSER

Benyt muligheden for at deltage i et af de seks stærke, faglige kurser.
Kurserne er gratis, men med et begrænset antal pladser.

Tilmeldning via link ved hvert kursus.


Intensiv læring - et fagligt løft af de mest udfordrede elever

Hør Jesper Lyders Andersen fortælle om erfaringerne med intensive læringsforløb, og hvordan disse erfaringer kan omsættes på din skole, til gavn for de fagligt mest udfordrede elever. Tilmeld dig kurset

Tid
18. april 2018 kl. 10.00 - 11.30

Målgruppe
Primært udskolingslærere

Instruktør
Jesper Lyders Andersen, konsulent - og
tidl. programleder for Lær for Livet, Alinea
I samarbejde med Alinea

Foldebøger i undervisningen

Bliv introduceret og inspireret til foldebøger, som er et sjovt, lærerigt og udviklende værktøj i undervisningen. Du får indsigt i foldebøgernes potentiale i din undervisning, og hvordan du kan gøre din undervisning mere levende og vedkommende - og til hvordan dine elever motiveres og tager ejerskab af deres produkter og egen læring. OBS! Medbring selv en god, stor saks, limstift og gerne en håndklipsemaskine!Tilmeld dig kurset

Tid
18. april 2018 kl. 10.00 - 11.30

Målgruppe
Dansklærere og pædagoger i indskoling, mellemtrin og udskoling

Instruktør
Carina Kaltoft og Malene Meyer,
Gyldendal i samarbejde med Gyldendal


Dansk som andetsprog på mellemtrinnet

Få idéer til, hvordan du kan undervise flersprogede elever på en sjov, aktiv, alderssvarende og meningsfuld måde og samtidig opfylde Fælles Mål for dansk som andetsprog. Workshoppen tager udgangspunkt i Okay, DSA på mellemtrinnet, hvor den grundlæggende tanke er at åbne op for et rum, hvor de flersprogede børn føler sig trygge ved at udforske og nærme sig det danske sprog.Tilmeld dig kurset

Tid
18. april 2018 kl. 14.00 - 15.30

Målgruppe
Undervisere på mellemtrinnet

Instruktør
Line Lorenzen, forfatter og redaktør, Gyldendal
I samarbejde med Gyldendal

Kommunikation og digital dannelse som kompetencer i det 21. århundrede

Bliv introduceret til nye kommunikationsforløb for udskolingen, hvor fokus er rettet mod den digitale dannelse - her med afsæt i at kommunikere om sig selv, med andre og i fællesskaber.
Forløbene tager udgangspunkt i unge menneskers liv på bl.a. de sociale medier, hvor dannelse handler om at kunne begå sig socialt, etisk og kritisk i den digitale kommunikation. Workshoppen giver konkrete bud på og ideer til danskundervisningens nedslag i såvel faglige discipliner som it-baserede undervisningsmidler.Tilmeld dig kurset 

Tid
19. april 2018 kl. 9.30 - 11.00

Målgruppe
Dansklærere i udskolingen

Instruktør
Stine Algot Nielsen, Gyldendal
I samarbejde med Gyldendal


Sådan arbejder du med kulturforståelse i tyskundervisningen

Hvad er tysk? Og hvad er dansk? Kan man overhovedet tale om det? Vi skal som lærere undervise i kultur og samfundsforhold - men hvordan kan vi tilgodese den ændrede kulturopfattelse i Fælles Mål uden at opbygge kulturelle (og måske forkerte) stereotyper? På kurset vil du få mulighed for at diskutere, hvad kultur er for en størrelse - og hvordan vi underviser vores elever i det. Du vil
prøve kræfter med opgaver og få kulturelle input, der direkte kan anvendes i undervisningen fra 5.-9. klasse. Tilmeld dig kurset

Tid
19. april 2018 kl. 9.30 - 11.00

Målgruppe
Tysklærere

Instruktør
Jacob Chammon, Skoleleder, lærebogsforfatter
Alinea, Deutsch Skandinavische
Gemeinschaftsschule i Berlin
I samarbejde med Alinea

Undervisning og evaluering i matematik i indskolingen

Hvordan kan dine elever i indskolingen arbejde undersøgende med matematik, så de både udvikler deres matematiske færdigheder og kompetencer med udgangspunkt i forståelse? Og hvordan kan du evaluere både elevernes matematiske færdigheder og kompetencer? Workshoppen tager afsæt i bogssystemet, MATLAB, som bygger på nyere forskning om børns læring i matematik, og introducerer
Gyldendals nye test- og evalueringsmateriale, Matematikprofilen. Tilmeld dig kurset

Tid
19. april 2018 kl. 13.30 - 15.00

Målgruppe
Matematiklærere i indskolingen

Instruktør
Heidi Kristiansen og Ole Freil, Gyldendal
I samarbejde med Gyldendal


 

 

;