UNDER MESSEN

Standværter

Fra tirsdag kl. 16.00 er der standværter til rådighed for udstillerne i messeområderne.

IT kapacitet

Der er trådløst netværk til rådighed ved alle standene. Fast opkobling aftales med BIGINI. 

Depotrum

Aarhus Congress Center
Der er containere  til rådighed ved messeområdet. Hver udstiller har rådighed over et areal på én kvm. Hvis der er behov for yderligere plads til opbevaring, er de på udstillerens egen foranledning og regning. 

Musikhuset
Der er lagerplads til rådighed i Musikhuset på 2. sal, hvortil der er elevator samt transportvogne. Hver udstiller har rådighed over et areal på én kvm. Hvis der er behov for yderligere plads til opbevaring, er de på udstillerens egen foranledning og regning.

Forsikringer

Udstiller er selv ansvarlig for de nødvendige forsikringer, herunder ansvars- og tyveriforsikringer, til dækning af medbragt stand- og udstillingsmateriale.

Rengøring

Der bliver støvsuget og tømt papirkurve på standene og i gangarealerne tirsdag og onsdag aften.

Affaldscontainere

Ved ACC vil der være to containere. En container til pap (husk at folde kasserne sammen) - og en container til restaffald.

Nattevagt

Der bliver låst til udstillingsområdet samt tilkoblet alarm. Husets alarmselskab tjekker huset/området i løbet af natten.

Oprydning

Standene skal af den enkelte udstiller være totalt ryddet for materialer og affald senest torsdag kl. 22.00. 

Udstillerarrangement onsdag aften

Som tidligere år er der onsdag aften tilbud om en aften med god mad, vin og netværk.

Nærmere information kommer snarest.

Skolemessen på Twitter

Under messen kan du bruge #Skolemessen til at promovere din tilstedeværelse, dit produkt, konkurrencer eller andet interessant.

Der er opstillet tre dedikerede skærme rundt om i messeområdet. Herpå kan besøgende se de tweets, som er tagget #Skolemessen på en såkaldt twitterwall.

Er du ikke hjemmevant på Twitter, kan du på begge messedage altid få hjælp hos os. Kontakt Mikkel Aslak på 87 55 27 13.

;